https://redvice.eu/wp-content/themes/redvice-corporate/_images_upload/_tn_9207eaaff797ad25.jpg
Word een bedrijf dat kandidaten trekt!
Meest aantrekkelijke werkgever in je branche worden?

ONS STAPPENPLAN

Finteh

21 January, 2024 6:13 pm

Фінтех і бізнес-ризики: стратегії мінімізації та управління — Ігор Шайхет, Аліса Гордієнко

Сучасний бізнес стикається зі стрімким розвитком фінтех-технологій, які пропонують безліч можливостей для підприємств будь-якого масштабу. Використання фінтех дозволяє підприємствам оптимізувати процеси, покращити обслуговування клієнтів і збільшити прибутковість. Проте разом з цим приходять і ризики, пов’язані зі впровадженням інноваційних технологій у фінансову сферу. Управління цими ризиками стає важливою складовою стратегії бізнесу, що допомагає підприємствам використовувати переваги фінтеху, мінімізуючи можливі загрози. Бізнес-аналітик Ігор Шайхет та фахівець з фінтеху Аліса Гордієнко пропонують розглянути ключові бізнес-ризики, пов’язані з фінтех-сектором, а також стратегії їх мінімізації, щоб допомогти підприємствам успішно інтегрувати фінтех-рішення в свою діяльність.

Ігор Шайхет: визначення впливу фінтеху на ризики у бізнесі

Визначення впливу фінтеху на ризики є надзвичайно важливим завданням для сучасних підприємств та фінансових установ. Фінтех відкриває нові можливості для оптимізації бізнес-процесів, залучення клієнтів і збільшення прибутковості, але при цьому вносить інновації, які можуть призвести до нових видів ризиків, пов’язаних з кібербезпекою, регуляцією, конкуренцією та іншими аспектами.

“Наша мета — допомогти підприємствам і фінансовим установам зрозуміти, як фінтех може впливати на їхню діяльність та як ефективно впоратися з цим впливом для досягнення фінансової стабільності,” – зазначає Ігор Шайхет.

Фінтех може мати різноманітний вплив на ризики, і важливо їх розуміти, щоб ефективно керувати. Аліса Гордієнко назвала основні аспекти визначення впливу фінтеху на ризики:

1. Оцінка кількісного впливу: Спроби визначити, наскільки фінтех-технології можуть змінити обсяги ризиків. Це може включати визначення потенційного збільшення або зменшення ризиків у таких сферах, як кібербезпека, фінансова стійкість, конкуренція та інші.

2. Аналіз нових ризиків: Фінтех може призвести до виникнення нових видів ризиків, зокрема, пов’язаних із технологічними вадами, кібербезпекою та регуляцією. Важливо визначити їх та оцінити потен

ційний вплив.

3. Визначення стратегій управління ризиками: Це може включати в себе прийняття заходів для мінімізації ризиків, створення захисних механізмів та визначення планів у разі виникнення проблем.

4. Аналіз ризиків та можливостей: Важливо розглядати вплив фінтех не тільки як джерело ризиків, але і як джерело можливостей. Фінтех може допомогти у вдосконаленні процесів, залученні нових клієнтів та розширенні діяльності.

Аліса Гордієнко підкреслює, що визначення впливу фінтеху – це невід’ємна частина стратегії управління ризиками для сучасних бізнесів та фінансових установ. Ігор Шайхет додає, що розуміння цього впливу допомагає підготуватися до змін, забезпечує стійкість та допомагає досягти успіху в умовах швидкого розвитку фінансових технологій.

If you loved this short article and you would love to receive details with regards to “https://cheline.com.ua/news/society/finteh-i-biznes-riziki-strategiyi-minimizatsiyi-ta-upravlinnya-igor-shajhet-alisa-gordiyenko-387612 generously visit the page.